Salgın döneminde

yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Soru Sor

Hakkımızda

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası-İNTES 1964 yılında Ankara’da inşaat iş kolunda kurulmuş Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur.

İNTES’in amacı, faaliyetleriyle öncelikle sektörün gelişmesine katkı sağlayarak ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve dolayısıyla kalkınmasına yardımcı olmaktır.

İNTES inşaat işkolundaki işverenleri bünyesinde toplamak, ekonomik, sosyal haklarını korumak, geliştirmek görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, işveren işçi ilişkilerinde sosyo-ekonomik dengenin kurulması ve korunmasını sağlamak ve bu amaçla inşaat sanayicilerini bünyesinde birleştirmeyi amaçlar.

Üyeleri arasında ilişkileri geliştirici, ticari, mali ve sosyal alanlarda iş birliği ve dayanışmayı artırıcı faaliyetlerde bulunan İNTES bu amaçlarını gerçekleştirirken ülke menfaatlerini ön planda tutar.

İnşaat sektörünün dünya pazarındaki rekabetçi konumunu güçlendirecek yasa ve düzenlemelerin yapılmasını hedefler. Bu nedenle teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu faaliyetleri nedeni ile kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla iş birliği yapar.

Üyelerinin sektörel gelişmeleri takip etmesi adına bilgilendirme yazıları iletir, yayınlar çıkartır, toplantılar düzenler.

İNTES’in “İnşaat Sanayicileri” olarak tanımladığı üyeleri, işini fen ve sanat kurallarına göre ve nitelikli istidamla inşa etmeyi ve kayıtlı ekonomide bulunmayı ilke edinmiş firmalardır. İNTES üyeleri yurt içinde yurt dışında hayata geçirdikleri projelerle Türk inşaat sektörünün marka değerini artırmaktadır. İNTES üyeleri inşaatın yanı sıra enerji, tarım, gıda, turizm gibi farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla ülkemizin kalkınmasını desteklemektedir.

İnşaat sektörünü ve çalışma hayatını ilgilendiren mevzuat düzenlemeleri ve sektör sorunlarına ilişkin geniş bir platformda yürüttüğü çalışmalarla kamu ve özel sektör arasında köprü vazifesi gören İNTES, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumak için çalışmaktadır.

İNTES bağlı kuruluşlarıyla da daha geniş platformda hizmet vermektedir.

İNTES’in inşaat sektöründe belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 2010 yılında kurduğu “Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (TÜRKİYE MYM)” inşaat sektöründe çalışmak isteyen/halen çalışmakta olan işçiler için mesleki yeterlik sınavları yapmakta ve yetkinliği tespit edilen adaylara mesleki yeterlilik belgesi vermektedir.

2018 yılında faaliyete geçen Türkiye Arabuluculuk Merkezi -TAM ise iş hayatından kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan tüm tarafların çıkarlarına uygun çözümler üreterek ortadan kaldırılması amacıyla hizmet vermektedir.