Salgın döneminde

yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Soru Sor
"Salgın Döneminde Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" projemiz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun yeni tip koronavirüs sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaları ödüllendirmek için düzenlediği "Ortak Yarınlar" programında İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinde ödüle layık görüldü.

Devlet, Sendika ve Özel Sektör olarak el ve gönül birliği yaptığımız, bilgi kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi paylaştığımız projemizin seçkin bir ödül ile taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz.

SALGIN DÖNEMİNDE YAPI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ KURULUYOR

Ülkemizde Covid-19 küresel salgını ile ilgili ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 gününden itibaren özellikle salgına yönelik yeni önlemler alınmaya başlanmıştır.

Çalışma hayatında salgına önlemeye yönelik uygun koşulların sağlanması ve sahadaki iş sağlığı ve güvenliği koşullarının daha da iyileştirilmesine yönelik faaliyetler bu önlemlerin başında gelmektedir.

Sendikamız COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla sektörel bilgilendirme çalışmalarına devam etmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri ve bu alanlara yönelik program ve politikalar geliştirilmesi bu süreçte kritik öneme sahiptir.

İSGGM ve İNTES iş sağlığı ve güvenliği alanında markalaşan çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor

İNTES ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sektörde iş sağlığı ve güvenliğine dönük bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarında önemli işbirliklerine imza atmıştır.

16 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal Koloğlu’nun imzalarıyla hayata geçen “İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” bu adımlardan biridir.

Protokolün 2019 yılında yürütülen ilk faaliyeti yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla 3 ilde düzenlenen seminerler olmuştur. Seminerler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü-(İSGGM)-İNTES iş birliği ile düzenlenmiştir.

2020 yılında ise protokol kapsamında yeni bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. “Salgın Döneminde Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği” projesi.

Projenin tarafları olan İSGGM ve İNTES olarak salgın döneminde işyerinde çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Teknik Çalışma Grubu ile yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yönelik dokümanları sektörümüzün hizmetine sunacağız.

Çalışmalara, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı adına İş Müfettişleri de destek vermekte, Başkanlığın deneyimlerini aktarmaktadır.

SİSTEMİN AMACI

İnşaat sürekli gelişen ve büyüyen ekonomimizin lokomotif sektörüdür. Sektör her bir projesinde farklı alanlarda çok sayıda istihdam sağlamaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan son verilere göre sektörde çalışanların %42 si ilkokul ve altı düzeyinde eğitim almıştır. Ayrıca sektörümüz çalışma koşulları gereği tehlikeli ve çok tehlikeli iş kolları arasındadır. Bu nedenlerle sektörde bilinçlendirme ve farkındalık sağlamak adına devlet, çalışan ve işveren arasında güçlü iletişim köprüsünün kurulması büyük önem arz etmektedir.

Bu iletişim güvenli işyerlerinin tesis edilmesine katkı sağlayacaktır.

Ayrım yapmaksızın dünyanın tüm coğrafyasını etkileyen Covid 19 salgınına karşı işyerlerimizde önlem almamız çalışma hayatının sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Salgın döneminde iş sağlığı ve güvenliği konusu tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir sorundur. Bu çalışmayla salgın hastalığa yönelik güncel gelişmeleri takip ederek firmalarımıza çeşitli rehber dokümanlar hazırlamayı/rehberlik etmeyi hedefliyoruz.

COVID-19 ile ilgili bilgiler hızla hatta bazen günlük olarak değişebilmektedir. Mesleki tehlikelere maruz kalma potansiyelini en aza indirmek, farkındalık sağlamak ve yeni çalışma metotlarının çalışanlara aktarılabilmesi için eğitim programları ve içerikleri düzenlenecektir.

Bilim insanları her geçen gün salgınla mücadelede somut adımlar atmaktadır. Bu nedenle değişen koşullara bağlı olarak sayfamızın sürekli olarak güncellenmesine özen gösterilmektedir.

Covid 19 alacağımız önlemlerden güçlü değildir.

SİSTEMİN KURUCULARI

İSGGM İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetlerle İSG kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Özellikle, iş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak, ulusal politikalar belirlemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, iş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak, eğitim dokümanları hazırlamak gibi birçok faaliyet ile iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

https://ailevecalisma.gov.tr/isggm

İNTES-Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

İNTES 1964 yılında kurulmuş, Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur. İNTES’in “İnşaat Sanayicileri” olarak tanımladığı 150 üyesi, üstlendiği projeleri fen ve sanat kurallarına göre ve nitelikli istidamla inşa etmeyi, iş sağlığı güvenliği önlemlerine öncelik vermeyi ve kayıtlı ekonomide bulunmayı ilke edinmiş firmalardır. İNTES üyeleri yurt içinde ve yurt dışında hayata geçirdikleri projelerle Türk inşaat sektörünün marka değerini artırmaktadır.

İnşaat sektörünü ilgilendiren mevzuat düzenlemeleri ve sektör sorunlarına ilişkin her türlü platformda yürüttüğü çalışmalarla kamu ve özel sektör arasında köprü vazifesi gören İNTES, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumakta, üyeler arasında iş birliğini ve dayanışmayı artırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır. İNTES güncel konularda üyelerine hızlı bilgi akışı sağlamayı da ilke edinmiştir.

https://intes.org.tr/